Liền kề TT17-B4 đô thị Văn Quán, Hà Đông, HN. 0385 90 8282
4.9/ 5

Cung cấp switch mạng Cisco, Router cisco full mã hàng chính hãng có đầy đủ CO, CQ cho công trình dự án. Sản phẩm thiết bị mạng Cisco chúng tôi là đơn vị uy tín đã cung cấp cho hàng trăm nghìn công trình dự án mạng tại Việt Nam.

Cisco Switch Catalyst C2960, C2960x, C2960s

Switch Cisco Catalyst WS-2960X-48TS-LL Ethernet Switch with Two SFP Includes: 48 x 10/100/1000 Ethernet port, 2 x SFP, LAN Lite Image.

Switch Cisco WS-C2960X-48TS-L,WS-C2960X-48TS-L Catalyst 2960-X 48 GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base Switch

Cisco Catalyst Switch 2960-48PST Layer 2 - 48 x 10/100 PoE Ports - 2 x 1000BT - 2 x SFP - LAN Base

WS-C2960+48PST-S Cisco Catalyst Switch 2960-48PST Layer 2 - 48 x 10/100 PoE Ports - 2 x 1000BT - 2 x SFP - LAN Base

Switch WS-C2960X-24TS-LL Switch Cisco Catalyst 2960-X 24 GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite.

Switch Cisco Catalyst WS-2960X-48TS-LL Ethernet Switch with Two SFP Includes: 48 x 10/100/1000 Ethernet port, 2 x SFP, LAN Lite Image.

Switch CISCO WS-C2960S-48TS-S Cisco Catalyst 2960S-48TS Layer 2 - 48 x 10/100/1000 Ports - Gigabit Ethernet Switch - 2 x SFP - LAN Lite

WS-C2960S-24TS-S Cisco Catalyst 2960S-24TS Layer 2 - 24 x 10/100/1000 Ports - Gigabit Ethernet Switch - 2 x SFP - LAN Lite

Cisco WS-C2960X-24TS-L Catalyst 2960-X 24 GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base Switch

Switch WS-C2960+48TC-S (WS-C2960-48TC-S) Catalyst 2960 Plus 48 10/100 + 2 T/SFP LAN Lite

Cisco Catalyst 2960S-24TS (C2960-24TC-S) Layer 2 - 24 x 10/100/1000 Ports - Gigabit Ethernet Switch - 2 x SFP - LAN Lite

Cisco Catalyst WS-2960S-24TC-S (C2960-24TC-S) Layer 2 - 24 x 10/100/1000 Ports - Gigabit Ethernet Switch - 2 x SFP - LAN Lite

SWITCH CISCO WS-C2960+48TC-L Catalyst 2960 48port 10/100 + 2 T/SFP LAN Base Image

Switch Cisco WS-C2960-24TC-L (WS-C2960-24TC-L) Catalyst 2960 Plus 24 10/100 + 2T/SFP LAN Base

Switch Cisco Catalyst 2960L - C2906L là dòng mới nhất của hãng Cisco

Switch Cisco WS-C2960L-8TS-LL Catalyst 2960L 8 port GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite

Switch Cisco WS-C2960L-8PS-LL Catalyst 2960L 8 port GigE PoE 67W, 2 x 1G SFP, LAN Lite

Switch Cisco WS-C2960L-16TS-LL Catalyst 2960L 16 port GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite

Switch Cisco WS-C2960L-16PS-LL Catalyst 2960L 16 port GigE PoE 120W, 2 x 1G SFP, LAN Lite

Switch Cisco WS-C2960L-24TS-LL Catalyst 2960L 24 port GigE 4 x 1G SFP LAN Lite

Switch Cisco WS-C2960L-24PS-LL Catalyst 2960L 24 port GigE PoE 195W 4 x 1G SFP LAN Lite

Switch Cisco WS-C2960L-48TS-LL Catalyst 2960L 48 port GigE 4 x 1G SFP LAN Lite

Switch Cisco WS-C2960L-48PS-LL Catalyst 2960L 48 port GigE PoE 370W 4 x 1G SFP LAN Lite

Switch Cisco WS-C2960L-24TQ-LL Catalyst 2960L 24 port GigE. 4 x 10G SFP+. LAN Lite

Switch Cisco WS-C2960L-24PQ-LL Catalyst 2960L 24 port GigE PoE+ 195W. 4x10G SFP+. Lan Lite

Switch Cisco WS-C2960L-48TQ-LL Catalyst 2960L 48 port GigE. 4x10G SFP+. Lan Lite

Switch Cisco WS-C2960L-48PQ-LL Catalyst 2960L 48 port GigE PoE+ 370W. 4x10G SFP+. Lan Lite

Cisco SG350XG-2F10-K9-EU

Cisco SG350XG-2F10-K9-EU

26.992.000 VND
Cisco SG350XG-24T-K9-EU

Cisco SG350XG-24T-K9-EU

56.774.000 VND
Cisco SG350XG-24F-K9-EU

Cisco SG350XG-24F-K9-EU

44.233.000 VND
Cisco SG350X-8PMD-K9-EU

Cisco SG350X-8PMD-K9-EU

28.404.000 VND
Cisco SG350X-48P-K9-EU

Cisco SG350X-48P-K9-EU

26.735.000 VND
Cisco SG350X-48-K9-EU

Cisco SG350X-48-K9-EU

19.082.000 VND
Cisco SG350X-24P-K9-EU

Cisco SG350X-24P-K9-EU

16.525.000 VND
Cisco SG350X-24PD-K9-EU

Cisco SG350X-24PD-K9-EU

27.683.000 VND
Cisco SG350X-24MP-K9-EU

Cisco SG350X-24MP-K9-EU

22.479.000 VND
Cisco SG350X-24-K9-EU

Cisco SG350X-24-K9-EU

12.269.000 VND
Cisco SG350-52P-K9-EU

Cisco SG350-52P-K9-EU

22.568.000 VND
Cisco SG350-10MP-K9-EU

Cisco SG350-10MP-K9-EU

7.075.000 VND
Cisco SG220-50P-K9-EU

Cisco SG220-50P-K9-EU

17.056.000 VND
Cisco SG110-16-AU

Cisco SG110-16-AU

3.208.000 VND
Cisco SF350-48P-K9-EU

Cisco SF350-48P-K9-EU

15.063.000 VND
Cisco SF350-24MP-K9-EU

Cisco SF350-24MP-K9-EU

12.960.000 VND
Cisco SF350-08-K9-EU

Cisco SF350-08-K9-EU

2.779.000 VND
Cisco SF250-24P-K9-EU

Cisco SF250-24P-K9-EU

7.105.000 VND
Cisco SF250-24-K9-EU

Cisco SF250-24-K9-EU

3.589.000 VND
Cisco SF220-48-K9-EU

Cisco SF220-48-K9-EU

5.300.000 VND
Cisco SG550XG-8F8T-K9-EU

Cisco SG550XG-8F8T-K9-EU

47.373.000 VND
Cisco SG250-26P-K9-EU

Cisco SG250-26P-K9-EU

10.713.000 VND
Cisco SF220-24P-K9-EU

Cisco SF220-24P-K9-EU

6.178.000 VND
CISCO WS-C2960X-24TS-L

CISCO WS-C2960X-24TS-L

24.500.000 VND
CISCO WS-C2960X-24TS-LL

CISCO WS-C2960X-24TS-LL

18.750.000 VND
CISCO WS-C2960L-48TS-AP

CISCO WS-C2960L-48TS-AP

26.500.000 VND
Cisco WS-C2960L-24TS-AP

Cisco WS-C2960L-24TS-AP

13.500.000 VND
CISCO WS-C2960L-48TS-LL

CISCO WS-C2960L-48TS-LL

24.300.000 VND
CISCO WS-C2960L-8PS-LL

CISCO WS-C2960L-8PS-LL

11.250.000 VND
CISCO WS-C2960L-8TS-LL

CISCO WS-C2960L-8TS-LL

8.700.000 VND
CISCO WS-C2960L-16TS-LL

CISCO WS-C2960L-16TS-LL

13.850.000 VND
CISCO WS-C2960L-48PS-AP

CISCO WS-C2960L-48PS-AP

44.700.000 VND
CISCO WS-C2960L-24PS-AP

CISCO WS-C2960L-24PS-AP

26.200.000 VND
CISCO WS-C2960L-16PS-LL

CISCO WS-C2960L-16PS-LL

21.000.000 VND
CISCO WS-C2960L-48PS-LL

CISCO WS-C2960L-48PS-LL

44.900.000 VND
Cisco Switch SF90-24

Cisco Switch SF90-24

1.750.000 VND
Trang (2/3)  1  2  3