Liền kề TT17-B4 đô thị Văn Quán, Hà Đông, HN. 0385 90 8282
4.9/ 5

WGSW-24040 - Báo giá phân phối Planet WGSW-24040 chính hãng, giá cực TốT

WGSW-24040 - Hợp Nhất báo giá phân phối Planet WGSW-24040 IPv6, 24-Port Gigabit with 4-Port SFP Layer 2+/4 SNMP Managed Switch
Planet WGSW-24040 chính hãng Planet Taiwan bảo hành 24 tháng giao hàng toàn quốc

WGSW-24040R - Báo giá phân phối Planet WGSW-24040R chính hãng, giá cực TốT

WGSW-24040R - Hợp Nhất báo giá phân phối Planet WGSW-24040R IPv6, 24-Port Gigabit with 4-Port SFP Layer 2+/4 SNMP Managed Switch w/-48V Redundant PWR
Planet WGSW-24040R chính hãng Planet Taiwan bảo hành 24 tháng giao hàng toàn quốc

GSD-1020S - Báo giá phân phối Planet GSD-1020S chính hãng, giá cực TốT

GSD-1020S - Hợp Nhất báo giá phân phối Planet GSD-1020S IPv6 Managed 8-Port 10/100/1000Mbps + 2-Port 100/1000X SFP Gigabit Ethernet Switch (Internal Power Supply)
Planet GSD-1020S chính hãng Planet Taiwan bảo hành 24 tháng giao hàng toàn quốc

GSD-1002M - Báo giá phân phối Planet GSD-1002M chính hãng, giá cực TốT

GSD-1002M - Hợp Nhất báo giá phân phối Planet GSD-1002M IPv4/IPv6 Managed 8-Port 10/100/1000Mbps + 2-Port 100/1000X SFP Gigabit Desktop Ethernet Switch (POE PD, External PWR)
Planet GSD-1002M chính hãng Planet Taiwan bảo hành 24 tháng giao hàng toàn quốc

GS-4210-16T2S - Báo giá phân phối Planet GS-4210-16T2S chính hãng, giá cực TốT

GS-4210-16T2S - Hợp Nhất báo giá phân phối Planet GS-4210-16T2S IPv4/IPv6, 16-Port 10/100/1000Base-T + 2-Port 100/1000MBPS SFP L2/L4 SNMP Manageable Gigabit Ethernet Switch
Planet GS-4210-16T2S chính hãng Planet Taiwan bảo hành 24 tháng giao hàng toàn quốc

GS-4210-24T2S - Báo giá phân phối Planet GS-4210-24T2S chính hãng, giá cực TốT

GS-4210-24T2S - Hợp Nhất báo giá phân phối Planet GS-4210-24T2S IPv4/IPv6, 24-Port 10/100/1000Base-T + 2-Port 100/1000MBPS SFP L2/L4 SNMP Manageable Gigabit Ethernet Switch
Planet GS-4210-24T2S chính hãng Planet Taiwan bảo hành 24 tháng giao hàng toàn quốc

GS-4210-48T4S - Báo giá phân phối Planet GS-4210-48T4S chính hãng, giá cực TốT

GS-4210-48T4S - Hợp Nhất báo giá phân phối Planet GS-4210-48T4S IPv4/IPv6, 48-Port 10/100/1000Base-T + 4-Port 100/1000MBPS SFP L2/L4 /SNMP Manageable Gigabit Ethernet Switch
Planet GS-4210-48T4S chính hãng Planet Taiwan bảo hành 24 tháng giao hàng toàn quốc

GS-2240-48T4X - Báo giá phân phối Planet GS-2240-48T4X chính hãng, giá cực TốT

GS-2240-48T4X - Hợp Nhất báo giá phân phối Planet GS-2240-48T4X 48-port 10/100/1000T + 4-port 10G SFP+ Web Smart Manageable Ethernet Switch, 802.1Q VLAN, IGMP Snooping, MSTP, LACP, SNMPv1/v2c
Planet GS-2240-48T4X chính hãng Planet Taiwan bảo hành 24 tháng giao hàng toàn quốc

FNSW-1601 - Báo giá phân phối Planet FNSW-1601 chính hãng, giá cực TốT

FNSW-1601 - Hợp Nhất báo giá phân phối Planet FNSW-1601 16-Port 10/100Base-TX Fast Ethernet Switch
Planet FNSW-1601 chính hãng Planet Taiwan bảo hành 24 tháng giao hàng toàn quốc

FNSW-2401 - Báo giá phân phối Planet FNSW-2401 chính hãng, giá cực TốT

FNSW-2401 - Hợp Nhất báo giá phân phối Planet FNSW-2401 24-Port 10/100Base-TX Fast Ethernet Switch
Planet FNSW-2401 chính hãng Planet Taiwan bảo hành 24 tháng giao hàng toàn quốc

GSW-1601 - Báo giá phân phối Planet GSW-1601 chính hãng, giá cực TốT

GSW-1601 - Hợp Nhất báo giá phân phối Planet GSW-1601 16-Port 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet Switch
Planet GSW-1601 chính hãng Planet Taiwan bảo hành 24 tháng giao hàng toàn quốc

GSW-2401 - Báo giá phân phối Planet GSW-2401 chính hãng, giá cực TốT

GSW-2401 - Hợp Nhất báo giá phân phối Planet GSW-2401 24-Port 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet Switch
Planet GSW-2401 chính hãng Planet Taiwan bảo hành 24 tháng giao hàng toàn quốc

SW-804 - Báo giá phân phối Planet SW-804 chính hãng, giá cực TốT

SW-804 - Hợp Nhất báo giá phân phối Planet SW-804 8-Port 10/100Base-TX Ethernet Switch, Plastic
Planet SW-804 chính hãng Planet Taiwan bảo hành 24 tháng giao hàng toàn quốc

GSD-803 - Báo giá phân phối Planet GSD-803 chính hãng, giá cực TốT

GSD-803 - Hợp Nhất báo giá phân phối Planet GSD-803 8-Port 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet Switch (External Power) - Metal Case
Planet GSD-803 chính hãng Planet Taiwan bảo hành 24 tháng giao hàng toàn quốc

GS-4210-24P2S - Báo giá phân phối Planet GS-4210-24P2S chính hãng, giá cực TốT

GS-4210-24P2S - Hợp Nhất báo giá phân phối Planet GS-4210-24P2S IPv4, 24-Port Managed 802.3at POE+ Gigabit Ethernet Switch + 2-Port 100/1000X SFP (300W)
Planet GS-4210-24P2S chính hãng Planet Taiwan bảo hành 24 tháng giao hàng toàn quốc

GS-4210-8P2S - Báo giá phân phối Planet GS-4210-8P2S chính hãng, giá cực TốT

GS-4210-8P2S - Hợp Nhất báo giá phân phối Planet GS-4210-8P2S IPv4/IPv6, 8-Port Managed 802.3at POE+ Gigabit Ethernet Switch + 2-Port 100/1000X SFP (120W)
Planet GS-4210-8P2S chính hãng Planet Taiwan bảo hành 24 tháng giao hàng toàn quốc

GS-4210-16P2S - Báo giá phân phối Planet GS-4210-16P2S chính hãng, giá cực TốT

GS-4210-16P2S - Hợp Nhất báo giá phân phối Planet GS-4210-16P2S IPv6/IPv4, 16-Port Managed 802.3at POE+ Gigabit Ethernet Switch + 2-Port 100/1000X SFP (220W)
Planet GS-4210-16P2S chính hãng Planet Taiwan bảo hành 24 tháng giao hàng toàn quốc

FGSD-1008HPS - Báo giá phân phối Planet FGSD-1008HPS chính hãng, giá cực TốT

FGSD-1008HPS - Hợp Nhất báo giá phân phối Planet FGSD-1008HPS 8-Port 10/100TX 802.3at High Power POE + 2-Port Gigabit TP/SFP Combo Managed Ethernet Switch (120W)
Planet FGSD-1008HPS chính hãng Planet Taiwan bảo hành 24 tháng giao hàng toàn quốc

FGSW-1816HPS - Báo giá phân phối Planet FGSW-1816HPS chính hãng, giá cực TốT

FGSW-1816HPS - Hợp Nhất báo giá phân phối Planet FGSW-1816HPS 16-Port 10/100TX 802.3at High Power POE + 2-Port Gigabit TP/SFP Combo Managed Ethernet Switch (220W)
Planet FGSW-1816HPS chính hãng Planet Taiwan bảo hành 24 tháng giao hàng toàn quốc

FGSW-2624HPS - Báo giá phân phối Planet FGSW-2624HPS chính hãng, giá cực TốT

FGSW-2624HPS - Hợp Nhất báo giá phân phối Planet FGSW-2624HPS 24-Port 10/100TX 802.3at High Power POE + 2-Port Gigabit TP/SFP Combo Managed Ethernet Switch (220W)
Planet FGSW-2624HPS chính hãng Planet Taiwan bảo hành 24 tháng giao hàng toàn quốc

GSD-908HP - Báo giá phân phối Planet GSD-908HP chính hãng, giá cực TốT

GSD-908HP - Hợp Nhất báo giá phân phối Planet GSD-908HP 8-Port 10/100/1000 Gigabit 802.3at POE Ethernet Switch plus 1-Port Gigabit Ethernet Switch (100W POE Budget with External Power Supply)
Planet GSD-908HP chính hãng Planet Taiwan bảo hành 24 tháng giao hàng toàn quốc

GSW-1600HP - Báo giá phân phối Planet GSW-1600HP chính hãng, giá cực TốT

GSW-1600HP - Hợp Nhất báo giá phân phối Planet GSW-1600HP 19" 16-Port 10/100/1000 unmanaged Gigabit Ethernet 802.3at POE+ Switch (220W)
Planet GSW-1600HP chính hãng Planet Taiwan bảo hành 24 tháng giao hàng toàn quốc

GSW-2620HP - Báo giá phân phối Planet GSW-2620HP chính hãng, giá cực TốT

GSW-2620HP - Hợp Nhất báo giá phân phối Planet GSW-2620HP 19" 24-Port 10/100/1000T 802.3at POE + 2-Port 1000X SFP Unmanaged Gigabit Ethernet Switch (220W)
Planet GSW-2620HP chính hãng Planet Taiwan bảo hành 24 tháng giao hàng toàn quốc

POE-173 - Báo giá phân phối Planet POE-173 chính hãng, giá cực TốT

POE-173 - Hợp Nhất báo giá phân phối Planet POE-173 Single Port 10/100/1000Mbps Ultra POE Injector (60 Watts) - w/internal power
Planet POE-173 chính hãng Planet Taiwan bảo hành 24 tháng giao hàng toàn quốc

POE-171 - Báo giá phân phối Planet POE-171 chính hãng, giá cực TốT

POE-171 - Hợp Nhất báo giá phân phối Planet POE-171 Single Port 10/100/1000Mbps Ultra POE Injector (60 Watts) -w/external power adapter
Planet POE-171 chính hãng Planet Taiwan bảo hành 24 tháng giao hàng toàn quốc

POE-171S - Báo giá phân phối Planet POE-171S chính hãng, giá cực TốT

POE-171S - Hợp Nhất báo giá phân phối Planet POE-171S Single Port 10/100/1000Mbps Ultra POE Spliter (12V/19V/24V)
Planet POE-171S chính hãng Planet Taiwan bảo hành 24 tháng giao hàng toàn quốc

POE-172 - Báo giá phân phối Planet POE-172 chính hãng, giá cực TốT

POE-172 - Hợp Nhất báo giá phân phối Planet POE-172 Single Port 10/100/1000Mbps Ultra POE Injector (60 Watts) - w/internal power, 802.3at PoE compatible
Planet POE-172 chính hãng Planet Taiwan bảo hành 24 tháng giao hàng toàn quốc

POE-164 - Báo giá phân phối Planet POE-164 chính hãng, giá cực TốT

POE-164 - Hợp Nhất báo giá phân phối Planet POE-164 IEEE802.3at High Power PoE+ Fast Ethernet Injector - 30W (All-in-one Pack)
Planet POE-164 chính hãng Planet Taiwan bảo hành 24 tháng giao hàng toàn quốc

POE-162S - Báo giá phân phối Planet POE-162S chính hãng, giá cực TốT

POE-162S - Hợp Nhất báo giá phân phối Planet POE-162S IEEE802.3at High Power PoE Splitter - 12V/24V
Planet POE-162S chính hãng Planet Taiwan bảo hành 24 tháng giao hàng toàn quốc

MC-700 - Báo giá phân phối Planet MC-700 chính hãng, giá cực TốT

MC-700 - Hợp Nhất báo giá phân phối Planet MC-700 7-Slot 10" Media Converter Chassis
Planet MC-700 chính hãng Planet Taiwan bảo hành 24 tháng giao hàng toàn quốc

MC-1500 - Báo giá phân phối Planet MC-1500 chính hãng, giá cực TốT

MC-1500 - Hợp Nhất báo giá phân phối Planet MC-1500 15-slot 19" Media Converter Chassis
Planet MC-1500 chính hãng Planet Taiwan bảo hành 24 tháng giao hàng toàn quốc

GT-802 - Báo giá phân phối Planet GT-802 chính hãng, giá cực TốT

GT-802 - Hợp Nhất báo giá phân phối Planet GT-802 10/100/1000Base-T to 1000Base-SX Gigabit Converter
Planet GT-802 chính hãng Planet Taiwan bảo hành 24 tháng giao hàng toàn quốc

GT-802S - Báo giá phân phối Planet GT-802S chính hãng, giá cực TốT

GT-802S - Hợp Nhất báo giá phân phối Planet GT-802S 10/100/1000Base-T to 1000Base-LX Gigabit Converter (Single Mode)
Planet GT-802S chính hãng Planet Taiwan bảo hành 24 tháng giao hàng toàn quốc

GT-805A - Báo giá phân phối Planet GT-805A chính hãng, giá cực TốT

GT-805A - Hợp Nhất báo giá phân phối Planet GT-805A 10/100/1000Base-T to miniGBIC (SFP) Converter
Planet GT-805A chính hãng Planet Taiwan bảo hành 24 tháng giao hàng toàn quốc

GT-1205A - Báo giá phân phối Planet GT-1205A chính hãng, giá cực TốT

GT-1205A - Hợp Nhất báo giá phân phối Planet GT-1205A 1-Port 10/100/1000Base-T - 2-Port Gigabit SFP Switch/Redundant Media Converter
Planet GT-1205A chính hãng Planet Taiwan bảo hành 24 tháng giao hàng toàn quốc

FT-802 - Báo giá phân phối Planet FT-802 chính hãng, giá cực TốT

FT-802 - Hợp Nhất báo giá phân phối Planet FT-802 10/100Base-TX to 100Base-FX (SC) Bridge Media Converter, LFPT Supported
Planet FT-802 chính hãng Planet Taiwan bảo hành 24 tháng giao hàng toàn quốc

FT-802S15 - Báo giá phân phối Planet FT-802S15 chính hãng, giá cực TốT

FT-802S15 - Hợp Nhất báo giá phân phối Planet FT-802S15 10/100TX - 100Base-FX (SC) Single Mode Bridge Fiber Converter - 15KM, LFPT
Planet FT-802S15 chính hãng Planet Taiwan bảo hành 24 tháng giao hàng toàn quốc

FT-802S35 - Báo giá phân phối Planet FT-802S35 chính hãng, giá cực TốT

FT-802S35 - Hợp Nhất báo giá phân phối Planet FT-802S35 10/100TX - 100Base-FX (SC) Single Mode Bridge Fiber Converter - 35KM, LFPT
Planet FT-802S35 chính hãng Planet Taiwan bảo hành 24 tháng giao hàng toàn quốc

FT-802S50 - Báo giá phân phối Planet FT-802S50 chính hãng, giá cực TốT

FT-802S50 - Hợp Nhất báo giá phân phối Planet FT-802S50 10/100TX - 100Base-FX (SC) Single Bridge Mode Fiber Converter - 50KM, LFPT
Planet FT-802S50 chính hãng Planet Taiwan bảo hành 24 tháng giao hàng toàn quốc

ICS-100 - Báo giá phân phối Planet ICS-100 chính hãng, giá cực TốT

ICS-100 - Hợp Nhất báo giá phân phối Planet ICS-100 RS232/RS-422/RS485 to Ethernet (TP) Converter
Planet ICS-100 chính hãng Planet Taiwan bảo hành 24 tháng giao hàng toàn quốc

ICS-105A - Báo giá phân phối Planet ICS-105A chính hãng, giá cực TốT

ICS-105A - Hợp Nhất báo giá phân phối Planet ICS-105A RS232/RS-422/RS485 to 100Base-FX Fiber Optic (SFP) Converter
Planet ICS-105A chính hãng Planet Taiwan bảo hành 24 tháng giao hàng toàn quốc

GST-802 - Báo giá phân phối Planet GST-802 chính hãng, giá cực TốT

GST-802 - Hợp Nhất báo giá phân phối Planet GST-802 10/100/1000Base-T to 1000Base-SX Smart Gigabit Converter
Planet GST-802 chính hãng Planet Taiwan bảo hành 24 tháng giao hàng toàn quốc

GST-802S - Báo giá phân phối Planet GST-802S chính hãng, giá cực TốT

GST-802S - Hợp Nhất báo giá phân phối Planet GST-802S 10/100/1000Base-T to 1000Base-LX Smart Gigabit Converter (Single Mode)
Planet GST-802S chính hãng Planet Taiwan bảo hành 24 tháng giao hàng toàn quốc

GST-805A - Báo giá phân phối Planet GST-805A chính hãng, giá cực TốT

GST-805A - Hợp Nhất báo giá phân phối Planet GST-805A 10/100/1000Base-T to Mini-GBIC Smart Gigabit Converter
Planet GST-805A chính hãng Planet Taiwan bảo hành 24 tháng giao hàng toàn quốc

FST-802 - Báo giá phân phối Planet FST-802 chính hãng, giá cực TốT

FST-802 - Hợp Nhất báo giá phân phối Planet FST-802 10/100Base-TX to 100Base-FX (SC) Smart Media Converter
Planet FST-802 chính hãng Planet Taiwan bảo hành 24 tháng giao hàng toàn quốc

FST-802S15 - Báo giá phân phối Planet FST-802S15 chính hãng, giá cực TốT

FST-802S15 - Hợp Nhất báo giá phân phối Planet FST-802S15 10/100Base-TX to 100Base-FX (SC) Smart Media Converter - Single Mode 15KM
Planet FST-802S15 chính hãng Planet Taiwan bảo hành 24 tháng giao hàng toàn quốc

FST-802S35 - Báo giá phân phối Planet FST-802S35 chính hãng, giá cực TốT

FST-802S35 - Hợp Nhất báo giá phân phối Planet FST-802S35 10/100Base-TX to 100Base-FX (SC) Smart Media Converter - Single Mode 35KM
Planet FST-802S35 chính hãng Planet Taiwan bảo hành 24 tháng giao hàng toàn quốc

FST-802S50 - Báo giá phân phối Planet FST-802S50 chính hãng, giá cực TốT

FST-802S50 - Hợp Nhất báo giá phân phối Planet FST-802S50 10/100Base-TX to 100Base-FX (SC) Smart Media Converter - Single Mode 50KM
Planet FST-802S50 chính hãng Planet Taiwan bảo hành 24 tháng giao hàng toàn quốc

MGB-SX - Báo giá phân phối Planet MGB-SX chính hãng, giá cực TốT

MGB-SX - Hợp Nhất báo giá phân phối Planet MGB-SX Mini GBIC SX Module
Planet MGB-SX chính hãng Planet Taiwan bảo hành 24 tháng giao hàng toàn quốc

MGB-SX2 - Báo giá phân phối Planet MGB-SX2 chính hãng, giá cực TốT

MGB-SX2 - Hợp Nhất báo giá phân phối Planet MGB-SX2 Mini GBIC SX Module - up to 2KM
Planet MGB-SX2 chính hãng Planet Taiwan bảo hành 24 tháng giao hàng toàn quốc

MGB-LX - Báo giá phân phối Planet MGB-LX chính hãng, giá cực TốT

MGB-LX - Hợp Nhất báo giá phân phối Planet MGB-LX Mini GBIC LX Module
Planet MGB-LX chính hãng Planet Taiwan bảo hành 24 tháng giao hàng toàn quốc

MGB-L30 - Báo giá phân phối Planet MGB-L30 chính hãng, giá cực TốT

MGB-L30 - Hợp Nhất báo giá phân phối Planet MGB-L30 Mini GBIC LX Module - 30KM
Planet MGB-L30 chính hãng Planet Taiwan bảo hành 24 tháng giao hàng toàn quốc

MGB-L50 - Báo giá phân phối Planet MGB-L50 chính hãng, giá cực TốT

MGB-L50 - Hợp Nhất báo giá phân phối Planet MGB-L50 Mini GBIC LX Module - 50KM
Planet MGB-L50 chính hãng Planet Taiwan bảo hành 24 tháng giao hàng toàn quốc

WNRT-300 - Báo giá phân phối Planet WNRT-300 chính hãng, giá cực TốT

WNRT-300 - Hợp Nhất báo giá phân phối Planet WNRT-300 Portable 11n Wireless Router (1T/1R), battery included
Planet WNRT-300 chính hãng Planet Taiwan bảo hành 24 tháng giao hàng toàn quốc

WNAP-W2201A - Báo giá phân phối Planet WNAP-W2201A chính hãng, giá cực TốT

WNAP-W2201A - Hợp Nhất báo giá phân phối Planet WNAP-W2201A 802.11n 300Mbps In-Wall Access Point, 802.3af/at PoE PD, supports WAPC series AP controller (EU Type)
Planet WNAP-W2201A chính hãng Planet Taiwan bảo hành 24 tháng giao hàng toàn quốc

WNAP-C3220A - Báo giá phân phối Planet WNAP-C3220A chính hãng, giá cực TốT

WNAP-C3220A - Hợp Nhất báo giá phân phối Planet WNAP-C3220A 300Mbps 802.11n Ceiling-mount Wireless Access Point, 802.3af/at PoE PD, supports WAPC series AP controller
Planet WNAP-C3220A chính hãng Planet Taiwan bảo hành 24 tháng giao hàng toàn quốc

WNAP-6335 - Báo giá phân phối Planet WNAP-6335 chính hãng, giá cực TốT

WNAP-6335 - Hợp Nhất báo giá phân phối Planet WNAP-6335 IP55 802.11b/g/n 2.4GHz, 300Mbps Outdoor WLAN CPE, 2 x RP-SMA Connector
Planet WNAP-6335 chính hãng Planet Taiwan bảo hành 24 tháng giao hàng toàn quốc

VC-202A - Báo giá phân phối Planet VC-202A chính hãng, giá cực TốT

VC-202A - Hợp Nhất báo giá phân phối Planet VC-202A 100Mbps Ethernet to Coaxial (BNC) Converter - 17a
Planet VC-202A chính hãng Planet Taiwan bảo hành 24 tháng giao hàng toàn quốc

VC-201A - Báo giá phân phối Planet VC-201A chính hãng, giá cực TốT

VC-201A - Hợp Nhất báo giá phân phối Planet VC-201A 100Mbps Ethernet to VDSL2 Converter - 17a
Planet VC-201A chính hãng Planet Taiwan bảo hành 24 tháng giao hàng toàn quốc

VC-231 - Báo giá phân phối Planet VC-231 chính hãng, giá cực TốT

VC-231 - Hợp Nhất báo giá phân phối Planet VC-231 100/100 Mbps Ethernet to VDSL2 Converter - 30a profile
Planet VC-231 chính hãng Planet Taiwan bảo hành 24 tháng giao hàng toàn quốc

VC-234 - Báo giá phân phối Planet VC-234 chính hãng, giá cực TốT

VC-234 - Hợp Nhất báo giá phân phối Planet VC-234 100/100 Mbps Ethernet (4-Port LAN) to VDSL2 Bridge - 30a profile
Planet VC-234 chính hãng Planet Taiwan bảo hành 24 tháng giao hàng toàn quốc

KVM-210-08 - Báo giá phân phối Planet KVM-210-08 chính hãng, giá cực TốT

KVM-210-08 - Hợp Nhất báo giá phân phối Planet KVM-210-08 8-Port Combo KVM Switch: Up to 64 computers, On Screen Display (OSD), Quick View Setting (QVS), Hotkey, Stackable, 1U rack-mount, Multiplatform–Windows, Linux, Mac, Sun
Planet KVM-210-08 chính hãng Planet Taiwan bảo hành 24 tháng giao hàng toàn quốc

KVM-210-08M - Báo giá phân phối Planet KVM-210-08M chính hãng, giá cực TốT

KVM-210-08M - Hợp Nhất báo giá phân phối Planet KVM-210-08M 17" 8-Port Combo VGA LCD KVM Switch: 1280x1024 video quality, Up to 64 computers, On Screen Display (OSD), Quick View Setting (QVS), Hotkey, Stackable, 1U rack-mount, Multiplatform–Windows, Linux, Mac, Sun
Planet KVM-210-08M chính hãng Planet Taiwan bảo hành 24 tháng giao hàng toàn quốc

KVM-210-16 - Báo giá phân phối Planet KVM-210-16 chính hãng, giá cực TốT

KVM-210-16 - Hợp Nhất báo giá phân phối Planet KVM-210-16 16-Port Combo KVM Switch: Up to 256 computers, On Screen Display (OSD), Quick View Setting (QVS), Hotkey, Stackable, 1U rack-mount, Multiplatform–Windows, Linux, Mac, Sun
Planet KVM-210-16 chính hãng Planet Taiwan bảo hành 24 tháng giao hàng toàn quốc

KVM-210-16M - Báo giá phân phối Planet KVM-210-16M chính hãng, giá cực TốT

KVM-210-16M - Hợp Nhất báo giá phân phối Planet KVM-210-16M 17" 16-Port Combo VGA LCD KVM Switch: 1280x1024 video quality, Up to 256 computers, On Screen Display (OSD), Quick View Setting (QVS), Hotkey, Stackable, 1U rack-mount, Multiplatform–Windows, Linux, Mac, Sun
Planet KVM-210-16M chính hãng Planet Taiwan bảo hành 24 tháng giao hàng toàn quốc

KVM-KC1-1.8 - Báo giá phân phối Planet KVM-KC1-1.8 chính hãng, giá cực TốT

KVM-KC1-1.8 - Hợp Nhất báo giá phân phối Planet KVM-KC1-1.8 1.8M USB KVM Cable with built-in PS2 to USB Converter
Planet KVM-KC1-1.8 chính hãng Planet Taiwan bảo hành 24 tháng giao hàng toàn quốc

KVM-KC1-3 - Báo giá phân phối Planet KVM-KC1-3 chính hãng, giá cực TốT

KVM-KC1-3 - Hợp Nhất báo giá phân phối Planet KVM-KC1-3 3.0M USB KVM Cable with built-in PS2 to USB Converter
Planet KVM-KC1-3 chính hãng Planet Taiwan bảo hành 24 tháng giao hàng toàn quốc

KVM-KC1-5 - Báo giá phân phối Planet KVM-KC1-5 chính hãng, giá cực TốT

KVM-KC1-5 - Hợp Nhất báo giá phân phối Planet KVM-KC1-5 5.0M USB KVM Cable with built-in PS2 to USB Converter
Planet KVM-KC1-5 chính hãng Planet Taiwan bảo hành 24 tháng giao hàng toàn quốc

Planet GS-4210-16T2S

Planet GS-4210-16T2S

2.950.000 VND
Planet GS-4210-24T2S

Planet GS-4210-24T2S

3.400.000 VND
Planet WGSW-24040R

Planet WGSW-24040R

7.348.000 VND
Planet GSD-1020S

Planet GSD-1020S

2.300.000 VND
Planet GSD-1002M

Planet GSD-1002M

2.164.000 VND
Planet GS-4210-48T4S

Planet GS-4210-48T4S

7.950.000 VND
Planet GS-2240-48T4X

Planet GS-2240-48T4X

11.286.000 VND
Planet FNSW-1601

Planet FNSW-1601

735.000 VND
Planet FNSW-2401

Planet FNSW-2401

895.000 VND
Planet GSW-1601

Planet GSW-1601

1.380.000 VND
Planet GSW-2401

Planet GSW-2401

1.750.000 VND
Planet SW-804

Planet SW-804

230.000 VND
Planet GSD-803

Planet GSD-803

620.000 VND
Planet GS-4210-24P2S

Planet GS-4210-24P2S

7.879.000 VND
Planet GS-4210-8P2S

Planet GS-4210-8P2S

3.750.000 VND
Planet GS-4210-16P2S

Planet GS-4210-16P2S

5.750.000 VND
Planet FGSD-1008HPS

Planet FGSD-1008HPS

4.326.000 VND
Planet FGSW-1816HPS

Planet FGSW-1816HPS

6.280.000 VND
Planet FGSW-2624HPS

Planet FGSW-2624HPS

6.570.000 VND
Planet GSD-908HP

Planet GSD-908HP

2.190.000 VND
Planet GSW-1600HP

Planet GSW-1600HP

3.930.000 VND
Planet GSW-2620HP

Planet GSW-2620HP

4.950.000 VND
Planet POE-173

Planet POE-173

1.186.000 VND
Planet POE-171

Planet POE-171

1.291.000 VND
Planet POE-171S

Planet POE-171S

1.536.000 VND
Planet POE-172

Planet POE-172

1.221.000 VND
Planet POE-164

Planet POE-164

593.000 VND
Planet POE-162S

Planet POE-162S

697.000 VND
Planet MC-700

Planet MC-700

3.744.000 VND
Planet MC-1500

Planet MC-1500

6.280.000 VND
Planet GT-802

Planet GT-802

1.150.000 VND
Planet GT-802S

Planet GT-802S

1.195.000 VND
Planet GT-805A

Planet GT-805A

1.122.000 VND
Planet GT-1205A

Planet GT-1205A

2.056.000 VND
Planet FT-802

Planet FT-802

825.000 VND
Planet FT-802S15

Planet FT-802S15

980.000 VND
Trang (1/2)  1  2